Bảo tàng Hồ Chí Minh 1

Liên hệ: 0983 575 366 – 024,3537 2350